Bilder

2018 © RadioScouter i Stockholm

Vår policy för bildhantering är att vi aldrig anger namn eller personuppgifter i samband med bilden.

Sedan GDPR infördes i maj 2018, så tillfrågas alltid personen i fråga om vi får publicera bilden offentligt.