In Memoriam

Denna sida ägnas till minne av:

Silent Key Bengt Olsson -  SMØYQH 1974-2009

Bengt den "Galne Kocken" var motor och en drivande kraft för att sprida radioscouting på Södertörn under början 2000-talet.  Bengt var aktiv i Handens Scoutkår (SKØYY) och hördes  särskilt under JOTA. Bengt var en av initiativtagarna till "Södertörns Radioscouter (7SØSRS) som sedan mynnade ut i att RadioScouter i Stockholm (SCØUT) bildades 2010. Benke är postumt hedersmedlem nr 1.


Silent Key Anders Ågren - SMØLIU 1954-2014

RadioScouter – SCØUT har förlorat en vän och en styrelsemedlem!

Det är med sorg och saknad vi konstaterar att Anders Ågren - SMØLIU har lämnat oss.

Anders somnade in på Kalmar sjukhus torsdagen den 21 augusti 2014 efter en tids sjukdom.

Med energi och postiv anda så tillförde Anders mycket till vår förening och radioscouting.

Våra tankar går till Anders anhöriga!

.