2021

Tidigare Aktiviteter

Detta har hänt under 2021

På grund av pandemin Covid-19 ställdes många aktiviteter in.

Bland annat Ösmo 24:an, HHiSS och våra arbetshelger.


2021-02-16

Styrelsemöte


2021-05-25

Styrelsemöte


2021-09-02

Styrelsemöte


2021-09-30

Styrelsemöte


2021-10-15--2021-10-16

JOTA-JOTI i samarbete med Huddinge Scoutkår. Vi körde nordiska invigningen för Scouterna med signalen SKØJAM från scoutstugan i Gladö, Huddinge Kommun. Vi hade ungefär 50 Huddinge scouter som provade på en mängd olika aktiviteter.

Gruppbild JOTA-JOTI 2021
2021 Johann
Rigg 2021