QSL-Service


Grundad 2010Föreningen

RadioScouter i Stockholm RSS - SCØUT


QSL-service

 

Följande QSL-kort har inkommit, de som är blåmarkerade har nya kort:

Listan är uppdaterad 2016-12-19


Hitills under 2016 har 112 st QSL-kort  inkommit till 4 privata och klubb-signaler varav 34 till SCØUT.


Nya:

SMØSYQ


Under 2016 har  112 QSL-kort inkommit till 4 privata och klubbsignaler varav  34 st till SCØUT.

Under 2015 har  63 QSL-kort inkommit till 7 privata och klubbsignaler varav  17 st till SCØUT.

Under 2014 har  99 QSL-kort inkommit till 11 privata och klubbsignaler varav  68 st till SCØUT.

Under 2013 har 110 QSL-kort inkommit till 10 privata och klubb-signaler varav 77 st till SCØUT.

Under 2012 har 120 QSL-kort inkommit till 11 privata och klubb-signaler varav 58 st till SCØUT.

Under 2011 har 247 QSL-kort inkommit till 17 privata och klubb-signaler varav 89 st till SCØUT.

Under 2010 har 160 QSL-kort inkommit till 28 privata och klubb-signaler varav 20 st till SCØUT.

 


Kom till de aktiviteter vi arrangerar och hämta ut era kort !!


QSL-service för medlemmar i SSA - Sveriges Sändareamatörer.

På våra möten kan alla amatörer som vill och har anmält att de vill ha sina kort till föreningen, såväl medlemmar som icke medlemmar i RadioScouter, hämta och lämna QSL-kort.


QSL-märken kan finnas att köpa eller så betalar du kontant 30 öre per kort som du skickar.


QSL-manager: Ingemar SMØSYQ

Mail: qsl(snabel-a)radioscouter.se
Topplistan 2016

SCØUT

34

SMØSYQ

73

SKØJAM

2

SAØAEK

3