Styrelse

Styrelse 2020

Samtliga funktionärer är nåbara via mail

förnamn.efternamn(snabel-a)radioscouter.se


Ordförande -  Alexander Sagström SAØAEX

Mobil +46709185052


Vice Ordförande  -  Oscar Andersson SAØASG

Sekreterare  -  Johann Rampitsch SMØXPH

Kassör  -  Susanne Sagström SAØASU

Ungdomsledamot  - Johan Mäki SAØBMJ


Suppleant  -  Håkan Sengoltz SMØTCZ

Suppleant  -  Uffe Millberg SAØBFU


Revisor  -  Isabella S Magnerholt

Revisor  -  Christoffer Magnerholt

 

Valberedning  -  Stefan Sagström SAØAEK

Valberedning  -  Zandra Rampitsch SMØXWZ


Övriga funktionärer:

QSL-manager - Håkan Sengoltz

Materialförvaltare - Stefan Sagström

Contest och Tävlingsansvarig - Vakant

Ungdomsansvarig - Johan Mäki

Webmaster och Medlemsregistrerare - Stefan Sagström