2019

Tidigare Aktiviteter

Detta har hänt under 2019


2019-02-09

Arbetsdag då material gicks igenom inför loppmarknad, samt en medlemsaktivitet med bowling.


2019-02-26

Styrelsemöte


2019-03-23--2019-03-24

Ösmo 24:an, vi höll en sedvanlig kontroll.


2019-03-23

Årsmöte i samband med Ösmo 24:an


2019-03-30

Loppmarknad i Eskilstuna


2019-03-30

Styrelsemöte


2019-05-21

Styrelsemöte


2019-06-29

Arbetsmöte med grillning


2019-09-08

Arbetsmöte i Hölö


2019-09-14--2019-09-15

HHiSS


2019-09-15

Antennuppsättning inför JOTA-JOTI i Trollbäcken


2019-10-18--2019-10-20

JOTA-JOTI i Trollbäcken. Totalt kördes 55 st QSO på HF, VHF och UHF. Vi blev totalt 98 st scouter varav 17 funktionärer. Dessa scouter kom från 11 olika scoutkårer.


2019-11-21

Styrelsemöte via telefon