2010

Tidigare Aktiviteter

SAØAEK - Stefan

Detta har hänt under 2010

 

2010-03-27

Konstituerande Möte

Föreningen har haft sitt konstituerande möte och är nu bildad.

 

2010-05-03

Medlemsmöte Stuvsta

22 personer kom till det utlysta mötet.


2010-05-08 --2010-05-09

Kårhajk Hölö

Vi aktiverade signalen SCØUT för första gången, när Hölö Scoutkår hade vårhajk på Pålängsberget i Hölö (JO88tx).

Vi hade antenner för 80 och 20 metersbandet samt fanns QRV på RU9 Södertälje.

Logg på körda stationer


2010-05-16

Månadstest

Var och en som hade möjlighet körde med egen signal på 40 o 80. Alexander SAØAEX och Ingemar SMØSYQ körde Månadstesten med ett antal QSO:n. Alexander använde för första gången SCØUT som tävlingssignal. Meddela info om NI också kört och gett SCØUT poäng.


2010-05-16

Portabeltest  09-13 SST

Alexander SAØAEX körde 31 kontakter från Pålängsberget med bara 10-15W.


2010-06-04 -- 06

Radioaktiviteter på Isbrytaren Sankt Erik (8SØHRA)

Ett flertal Radioscouter hjälpte till med att sätta upp antenner och aktivera

signalen 8SØHRA isbrytaren Sankt Erik på Djurgården under helgen i Stockholm.

Många förbindelser (QSO) kördes av medlemmarna.


2010-06-13

Styrelsemöte


2010-07-03--2010-07-10

RA2010 Vänortsläger Hölö

Medlemmar ur RSS var radiofunktionärer på RA2010. Vi hade cirka 150 scouter i radiotältet under veckan.

Vi räknade in ungefär ca 200 QSO/kontakter i loggen, bland annat Uruguay och USA men även Danmark, Finland och Norge samt många svenska stationer.


2010-08-28

RSS besöker Kvarnbergsdagen SKØUX

Det var sedvanligt öppet hus på Kvarnberget SKØUX den 28/8 2010  kl 11.00.

Många var där och träffades och trivdes! SMØEPX Micke lärde ut en hel del tips om avstörning och störningar.

Kvarnberget ligger ca 3 mil nordost om Stockholm.


2010-09-18--2010-09-19

HHiSS

RSS visar upp Radioscouting samt stod för några kontroller under hajken Hajken i den Stora Staden.....

RSS körde med signalen SCØUT från Djurgården under många timmar i helgen.

Angånde tävlingen så säger vi GRATTIS till laget "Thoms Änglar" från Mariekäll Scoutkår som blev det vinnande laget bland Utmanarscouterna. 2 st av dess deltagare är medlemmar också i RSS !!


2010-10-09--2010-10-10

SAC-test 2010.

Lördagen den 9:e till söndag den 10:e oktober kördes amatörradiotestet "Scandinavian Activity Contest 2010".

I denna test var det vi Skandinaver som var "Villebrådet" och vi fick ganska lätt svar från övriga världen. Vi körde drygt 250 QSO:n (kontakter) med signalen SCØUT, vilket som vanligt drog en del muntrationer med sig, att Radioscouter var med i SAC. Det innebar också mer än 80 olika länder. Vi körde från Scoutgården i Hölö.

Vi som hjälptes åt att aktivera signalen denna gång var Stefan SAØAEK, Ingemar SMØSYQ, Oscar SAØASG, samt Per SAØAIB.

Vi hade inte för avsikt att vinna testen utan vi vill delta för att ha roligt tillsammans och att göra signalen känd med ett antal QSO:n.


2010-10-16--2010-10-17

Jamboree On The Air

Vi var incheckingsstation för Östra o Norra Sverige. Vi körde med signalen SCØUT. Ett 20-tal stationer chekade in från vårt tillgivna område. Många av våra medlemmar hjälpte till att aktivera stationer runt om i Stockholmstrakten. JOTA kördes i Stockholmstrakten av stationerna SCØUT, SLØZZF, SMØYRP, SMØWHH, SKØHS, SKØRJ, SKØSI, SKØVW, SKØYY, SKØSI.

Det kördes kortvåg samt repeatrar på VHF/UHF i Stockholm var aktiverade även med Echolink och uppkopplingar mor repeatrar och Scoutcamp i USA.


2010-10-17

Månadstest

Signalen SCØUT användes för att avsluta JOTA-helgen med att köra månadstest. Stefan SAØAEK körde ett 30-tal QSO mellan kl 16 o 17 med stationer i Sverige på 40 o 80 meter på kortvågsbandet. Helgen har givit mycket reklam för föreningen och måga scouter i Sverige har varit radio-aktiva !!


2010-10-30--2010-10-31

CQ-WW DX-Contest

Signalen SCØUT aktiverades denna helg och vi köra den världsvida testen CQ-WW SSB och hade kontakter både med Sydamerika och Sibirien bland annat. Tror vi körde i alla fall hälften av de 40 Zoner som Jorden är uppdelad i.

Den började på lördag morgon kl 02 (SST) och slutade på måndag (1/11) morgon kl 0059 (SNT). Vi höll stationen aktiv i alla fall de första 45 timmarna på 4 operatörer Stefan SAØAEK, Ingemar SMØSYQ, Oscar SAØASG samt Alexander SAØAEX. Några fler medlemmar har även varit och hälsat på samt kört några QSOn. Sammanlagt kördes 350 QSO och det har inbringat 65 208 poäng till SCØUT i denna contest.


2010-11-14

Månadstest

Signalen SCØUT användes igen för att köra månadstest. Stefan SA0AEK körde 33 QSO mellan kl 16.15 o 17.15 med stationer i Sverige på 40 o 80 meter på kortvågsbandet. Även Ingemar SMØSYQ var igång och skrapade ihop några poäng åt klubben både i Månadsesttävlingen och SSA:s HF Contest Cup.


2010-12-12

Månadstest

Signalen SCØUT användes igen för att köra månadstest. Stefan SA0AEK körde 14 QSO mellan kl 15.37 o 16.00 med stationer i Sverige på 80 meter på kortvågsbandet.  Vi önskar fler medlemmar som kan köra för SCØUT i olika tester.